Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het plannen van onderhoud is het belangrijk en wettelijk verplicht om de nodige maatregelen te nemen om ongevallen tijdens demontage, onderhoud, reparatie, schoonmaak en montage van arbeidsmiddelen te waarborgen. Het arbeidsmiddel moet altijd stevig vastgezet zijn, zodat het niet kan verschuiven, kantelen of omvallen. Tijdens onderhoud, reparatie en schoonmaak moet het arbeidsmiddel zijn uitgeschakeld en ook spanningsloos of drukloos zijn. Indien het niet mogelijk is om het arbeidsmiddel spanningsloos of drukloos te maken, moeten er doeltreffende maatregelen worden genomen om demontage, onderhoud, reparatie, reiniging en montage veilig uit te voeren. Dit geldt ook voor afstelwerkzaamheden en tijdens productie met of aan het arbeidsmiddel. Bovendien moeten de eventuele aanwijzingen van de fabrikant van het arbeidsmiddel worden opgevolgd. Als er een onderhoudsboek bij het arbeidsmiddel is, dan wordt daarin genoteerd wanneer onderdelen zijn vervangen en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Op de webpagina Toepassen van procedures zijn diverse voorbeeld procedures voor het veilig uitvoeren van onderhoud opgenomen waaronder:

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het volgende:

Beknellen

Installaties en machines die afvalstoffen verwerken hebben het zwaar te verduren. Afvalstoffen zijn doorgaans geen homogene producten, waardoor de installaties sneller vervuild raken en snel slijten. Systematische inspectie en goed, periodiek onderhoud van alle machines, apparaten en gereedschappen, helpt ze om goed te blijven werken en te voldoen aan wettelijke eisen. Inspecties dienen te gebeuren conform de frequentie uit de gebruiksaanwijzing. Indien de inspectie regelmatig wordt uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd, worden onveilige situaties in principe voorkomen. Goed onderhoud zorgt er namelijk voor dat geen storingen verholpen hoeven worden en zo het risico op beknelling kleiner is.

Inspectie en onderhoud van installaties en machines is werk voor een erkende installateur of ander gespecialiseerd bedrijf. Storingen dienen door deskundigen verholpen te worden.

Bovenstaande geldt in elk geval voor inzamelvoertuigen, veegmachines, containerwagens, perscontainers, autolaadkranen, breekmachines, shredders, sorteerbanden, transportbanden, verkleiners, shredders, zeeftrommels, en omzetmachines.

naar boven

Trillen

Hierbij gaat het niet alleen om het onderhouden en het afstellen van machines, maar bijvoorbeeld ook om chauffeursstoelen. Een goed lopende machine veroorzaakt minder trillingen. Stoelen dienen regelmatig te worden onderhouden en door de bestuurder correct op het lichaamsgewicht te worden afgesteld.

naar boven

Ongunstige werkhouding

Zorg bijvoorbeeld dat chauffeursstoelen en spiegels goed staan afgesteld op de medewerker die hiervan gebruik maakt. Ook de armsteunen in een ergonomisch ingerichte cabine diene goed op de gebruiker te zijn afgesteld.
Bij het gebruik van andere stoelen is goede afstelling eveneens van belang.

naar boven

Onderhoud container

Verplaatsen en tillen

Regelmatig onderhoud aan de wielen van rolcontainers is belangrijk en houdt deze goed verplaatsbaar. De belader merkt schades en/of gebreken op en meldt deze zodat de rolcontainers onderhouden en gerepareerd worden.

Hang- en sluitwerk

Het signaleren van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties zijn noodzakelijk om containers in goede staat te houden. Daartoe constateert de belader de staat van het algehele onderhoud en de werking van hang- en sluitwerk waaronder een aanwezig veermechanisme. Hij meldt schades en gebreken zodat deze gerepareerd worden.

Gevaarlijke (afval)stoffen

Ondermeer om lekkage te voorkomen dienen de transportmiddelen voor vervoer van afval, gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen in goede conditie gehouden te worden.

naar boven

Vallende voorwerpen en hijswerkzaamheden

De wettelijk verplichte periodieke keuringen van hijsmateriaal dienen tijdig uitgevoerd te worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat kranen, maar ook banden en hijsmateriaal op tijd worden gecontroleerd en onderhouden worden. Reparaties aan hijswerktuigen en ‑gereedschappen mogen alleen door daartoe bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Het is noodzakelijk een goed onderhoudsprotocol te hebben.

naar boven

Mentale belasting bij chauffeurs van ondermeer zijladers

Wanneer een chauffeur goed zicht heeft op zijn omgeving, geeft dat rust. Daarom is het verplicht om spiegels en camera’s voor de aanvang van de werkzaamheden goed af te stellen.

naar boven

Veilig verkeer

Onderhoud en afstellen van arbeidsmiddelen hebben een grote invloed op de verkeersveiligheid. De belading heeft invloed op de wegligging van arbeidsmiddelen, waaronder voertuigen en containers.

Zie ook: Stellen van eisen aan voertuigen en containers

naar boven

Beoogd effect 

Onderhouden, repareren en afstellen van arbeidsmiddelen leidt tot minder arbeidsrisico's en daardoor minder uitval. In bepaalde gevallen betekent goed afstellen van arbeidsmiddelen ook dat de kans op mentale belasting (psychosociale arbeidsbelasting) kleiner is.