Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 5 juni 2021, 15:14 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Besloten ruimten rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Werken in riolen heeft naast de verschillende algemene gevaren van besloten ruimte en de daarin heersende condities, nog enkele specifieke gevaren zoals:

 • mogelijke aanwezigheid van een hoge waterstand
 • mogelijke aanwezigheid van onverwachte stroomsnelheden of stroomversnellingen
 • beknellen, pletten en snijden
 • gevaar voor uitglijden, stoten, struikelen en vallen
 • vallende voorwerpen
 • lastig snel te ontruimen via een steile of gladde toegang
 • gevaar voor elektrocutie
 • fysieke belasting
 • blootstelling aan biologische agentia
 • stofbelasting

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

 • Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over werken in besloten ruimte
 • Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Geven werkinstructie - Betreden van besloten ruimte bij rioleringsbeheer
 • Afschermen werkplek rioleringsbeheer
 • Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimten
 • Inrichten van werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheer
 • Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheer
 • Ventileren besloten ruimte
 • Aanbieden PAGO besloten ruimte
 • Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheer
 • Communiceren bij betreden van besloten ruimte
 • Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uit
 • Meten van gasconcentraties en dam-gas-luchtmengsel
 • Gebruiken waarschuwingsapparatuur
 • Opstellen van bhv-plan
 • Treffen voorzieningen bedrijfshulpverlening
 • Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheer
 • Indien van toepassing: Reinigen met hoge druk
 • Indien van toepassing: Toepassen werkvergunning rioleringsbeheer
 • Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheer

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Ventileren besloten ruimte rioleringsbeheerBronmaatregelen
 
Afschermen werkplek rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunning rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Ventileren besloten ruimte rioleringsbeheerBronmaatregelen
Afschermen werkplek rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Aanwijzen veiligheidswacht rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunning rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
randomness