Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Besloten ruimten rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Behalve riolen en pompputten, worden ook kruipruimtes, de ruimte onder de weegbrug en de werkkuil voor voertuigonderhoud als besloten ruimte aangemerkt; voor deze ruimten met laag risico gelden de voorwaarden voor het werken in een kruipruimte.

Werken in riolen heeft naast de verschillende risico’s van besloten ruimte en de daarin heersende condities, nog enkele specifieke risico's zoals:

  • mogelijke aanwezigheid van een hoge waterstand
  • mogelijke aanwezigheid van onverwachte stroomsnelheden of stroomversnellingen
  • mogelijk gevaar op instorten
  • gevaar voor uitglijden, stoten en vallen
  • lastig snel te ontruimen via een steile of gladde toegang
  • gevaar voor elektrocutie

De uit te voeren werkzaamheden moeten in overleg met een veiligheidskundige (of anderszins deskundige) zeer goed voorbereid worden met alle benodigde risicobeperkende maatregelen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Afschermen werkplekTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
 
Rapporteren via werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten rioleringsbeheer
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Afschermen werkplekTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Inrichten werkplek - aanvullende eisen rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Treffen extra voorzorgsmaatregelen bij rioleringsbeheerTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheerOrganisatorische maatregelen
Rapporteren via werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Reinigen met hoge drukOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Gebruiken adembescherming rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken lichaamsbeschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheerPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness