Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel bij overige DME bronnen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een maatregel bronaanpak of door een maatregel conform de stand der techniek.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande vier maatregelen.

Vervangingsmaatregel

  • De diesel aangedreven applicatie wordt vervangen door een elektromotor of een gasmotor met uitlaatkatalysator.

Maatregelen bronaanpak

  • De bron van DME wordt verplaatst naar buiten de omsloten ruimte.
  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.

Maatregel conform de stand der techniek

  • De diesel aangedreven applicatie wordt voorzien van een effectief roetfilter.
Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of verminderd.

randomness