Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten (V)

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Voorbeelden van besloten ruimten bij verbrandingsinstallaties zijn: ketels, voedingswatertanks, demitank, ontslakkers, wastrappen, sproeidrogers, afvalwaterput enzovoort.

De verbrandingsoven is tijdens een onderhoudsstop vaak onderverdeeld in verschillende ruimten. De roostervloer is in ieder geval een besloten ruimte waarvoor het gehele veiligheidsregime geldt, dus ook mangatwacht. De vloeren daarboven worden in sommige bedrijven niet als besloten ruimte beschouwd, dit ter beoordeling van een veiligheidskundige. Indien het wel als besloten ruimte wordt beschouwd dan wordt gewerkt met een zonewacht.

Ook kunnen kruipruimtes, de ruimte onder de weegbrug, de werkkuil voor voertuigonderhoud en ketels als besloten ruimte worden aangemerkt. Deze worden hier behandeld.

 

De uit te voeren werkzaamheden moeten in overleg met een veiligheidskundige (of anderszins deskundige) zeer goed voorbereid worden met alle benodigde risicobeperkende maatregelen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten (V)
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
 
Inrichten werkplek en opstellen apparatuurTechnische maatregelen
 
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Rapporteren via logboekOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten (V)
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmerenTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelenTechnische maatregelen
Inrichten werkplek en opstellen apparatuurTechnische maatregelen
Ventileren besloten ruimteTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Rapporteren via logboekOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness