Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:53 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten AEC

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Voorbeelden van besloten ruimten bij afvalenergiecentrales (AEC) zijn: ketels, voedingswatertanks, demitank, ontslakkers, wastrappen, sproeidrogers, afvalwaterput enzovoort.

De verbrandingsoven is tijdens een onderhoudsstop vaak onderverdeeld in verschillende ruimten. De roostervloer is in ieder geval een besloten ruimte waarvoor het gehele veiligheidsregime geldt, dus ook mangatwacht. De vloeren daarboven worden in sommige bedrijven niet als besloten ruimte beschouwd, dit ter beoordeling van een veiligheidskundige. Indien het wel als besloten ruimte wordt beschouwd dan wordt gewerkt met een zonewacht.

De uit te voeren werkzaamheden in een besloten ruimte moeten in overleg met een veiligheidskundige (of anderszins deskundige) zeer goed voorbereid worden met alle benodigde risicobeperkende maatregelen.

Behalve besloten ruimte van verbrandingsactiviteiten, worden ook kruipruimtes, de ruimte onder de weegbrug en de werkkuil voor voertuigonderhoud als besloten ruimte aangemerkt; voor deze ruimten met laag risico gelden de voorwaarden voor het werken in een kruipruimte.

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

  • Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E
  • Voorlichten over werken in besloten ruimte
  • Geven werkinstructie - Betreden van besloten ruimte
  • Aanwijzen zonewacht afvalenergiecentrales
  • Gebruiken waarschuwingsapparatuur
  • Toepassen werkvergunning besloten ruimte afvalenergiecentrales
  • Opstellen bhv-plan

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Besloten ruimten AEC
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aanwijzen zonewacht afvalenergiecentralesOrganisatorische maatregelen
 
Communiceren bij betreden van besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunning besloten ruimte AECOrganisatorische maatregelen
 
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Besloten ruimten AEC
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie Betreden besloten ruimteWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Ontwerpen installatie, put of rioleringBronmaatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aanwijzen zonewacht afvalenergiecentralesOrganisatorische maatregelen
Communiceren bij betreden van besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunning besloten ruimte AECOrganisatorische maatregelen
Uitvoeren medische keuring ademluchtOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimtePersoonlijke beschermingsmiddelen