Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opstellen en uitvoeren lawaaibestrijdingsplan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De eerste stap bij het opstellen van een lawaaibestrijdingsplan bestaat uit een nader onderzoek van de akoestische situatie. Dit onderzoek betreft de arbeidsplaatsen waar geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A) zijn vastgeteld.

Het lawaaibestrijdingsplan omschrijft tenminste het volgende:

  1. beoordeling (meting) van het geluidsniveau op de diverse werkplekken 
  2. doelstellingen, zoals het reduceren van geluidsproductie door bijvoorbeeld containers 
  3. de eventueel te treffen technische aanpassingen om het geluidsniveau te reduceren tot een daggemiddelde dat bij voorkeur lager is dan 80 dB(A) en in ieder geval lager dan 85 dB(A) 
  4. de eventueel te treffen organisatorische maatregelen en/of voorzieningen om de blootstellingsduur danwel het aantal blootgestelde medewerkers te reduceren 
  5. de acties om tot deze aanpassingen te komen, alsmede de begin- en einddatum van elke actie 
  6. prioriteitstelling en planning van de vastgestelde aanpassingen, maatregelen en voorzieningen 
  7. een overzicht van de te verwachten kosten

De verzamelde gegevens en de afspraken in het kader van het lawaaibestrijdingsplan worden gerapporteerd en geregistreerd. Deze registraties hebben het karakter van een doorlopende voortgangsrapportage.

 

Beoogd effect 

Doel hiervan is te borgen dat geluid binnen de normen blijft.