Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
30 september 2021, 14:01 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Alleen werken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Een ‘alleenwerker’ is een persoon die arbeid verricht buiten gehoorafstand en/of het gezichtsveld van een collega of andere persoon. Er is dus niemand in de onmiddellijke nabijheid die in geval van een incident zelf hulp kan verlenen of hulpverlening kan inroepen.

Iemand die alleen werkt, loopt over het algemeen dezelfde gevaren als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere personen uitvoert. Voor de alleenwerker is er wél een extra risico, wanneer hij in een hulpbehoevende situatie komt en niet zelf meer in staat is om hulp van een ander in te roepen.

Voorbeelden van alleenwerk

Een niet-limitatieve lijst met voorbeelden waarin er sprake kan zijn van alleenwerk:

 • Chauffeur/belader zonder bijrijder
 • Operator combi-recycler
 • Werknemer die een klant bezoekt (verkoop)
 • Rioolontstopper bij een woning
 • Waterladen van hogedrukvoertuig zonder collega (hoge kade)
 • Kleinschalige reparatiewerkzaamheden aan voertuig
 • Shovel- en kraanmachinist (op afgelegen of afgeschermd terreindeel)
 • Acceptant bij op- en overslaglocatie
 • Procesoperators op een werkpost
 • Thuiswerkers
 • Kantoormedewerker die zich alleen in een ruimte bevindt
 • Werknemers die apart van andere werknemers werkt, bijvoorbeeld in een magazijn
 • Medewerker ongediertebeheersing
 • Monteur voor storingsanalyse, reparatie, inspectie, aanpassingen, etc.
 • Heftruckchauffeur
 • Zieke of uitgeroosterde collega is niet vervangen, waardoor de werknemer alleen is
 • Werknemer van een milieustraat of afvalbrengstation op een locatie waar burgers afval inleveren

De beheersmaatregelen bij alleenwerk zijn opgenomen bij:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Alleenwerk in de afvalbranche
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
 
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Alleenwerk in de afvalbranche
Beschrijven alleenwerk en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over alleenwerkWettelijke verplichting
Verbieden alleenwerkOrganisatorische maatregelen