Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Milieustraat | ABS en KGA-depot

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Een milieustraat of afvalbrengstation (ABS) biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te leveren. In feite is het een park met verschillende containers voor zelfbediening. Bezoekers stoppen hun afval vanaf een bordes of vlakke vloer in de juiste container. Het kan gaan om diverse soorten afvalstoffen, zoals meubilair, bruin- en witgoed, bouw- en sloopafval en tuinafval.

KGA staat voor klein gevaarlijk afval. Ook wordt de term KCA gebruikt; dat staat voor klein chemisch afval. Bij het KGA-depot worden bijvoorbeeld batterijen, bestrijdingsmiddelen, tl-buizen, lampen, accu’s, benzine, (afgewerkte) motorolie, olie-/brandstoffilters en remvloeistof ingeleverd.

Omschrijving van de activiteit 

Bij de milieustraat, ook afvalbrengstation ABS genoemd en het KGA-depot zorgen de medewerkers ervoor dat de bezoekers de afvalstoffen op de juiste plaats afleveren. Zij helpen bij het lossen ervan en beheren de opslag van de afvalstoffen totdat transporteurs deze vervoeren naar de bedrijven die deze afvalstoffen be- of verwerken.

Risico's 
Bij de activiteit werken op een milieustraat of een KGA-depot zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermings-niveau leidt.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.

randomness