Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2017, 18:40 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven beperkte verlichting en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van (half)donkere composteerhallen te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over de gevaren van werken bij te weinig kunstlicht wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van aanvullende verlichting verplicht is.  Als de mate van verlichting niet leidt tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat risico’s van alleen werken worden beperkt.

randomness