Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022, 22:06 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Treffen bronmaatregelen bij trillingen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Lichaamstrillingen

De verplichte bronmaatregelen om blootstelling aan mechanische lichaamtrillingen te vermijden of te verminderen zijn:

Elimineer bronnen

 • Gebruik van alternatieve werkmethoden die weinig of geen blootstelling aan trillingen geven door:
  • automatisering
  • robotisering
  • remote controle
 • Zorg voor andere soorten transportmiddelen zoals een transportband
 • Zorg voor een vlakke vloer voor transportmiddelen (heftruck) door vermindering van ongelijke vloeren op opritten (verwijderen van stenen, groeven en gaten)
 • Gebruik van geschikte arbeidsmiddelen die zijn ontworpen volgens ergonomische criteria en die volgens de instructies van de fabrikant zo min mogelijk trillingen veroorzaken
 • Stel de vering van de stoel in arbeidsmiddelen goed in
 • Voer installaties zo uit dat trillingen zoveel mogelijk worden gedempd door:
  • loskoppelen of afscheiden van trillende onderdelen
  • toepassen van trillingsdempers, schokabsorbers of ander trillingsdempend materiaal
 • Stem het type wielen/banden en de bandenspanning aan de oppervlakte-eigenschappen van de ondergrond

Goed onderhoud

 • Verricht preventief onderhoud aan de trillinggevende arbeidsmiddelen en de bijbehorende aansluit- en installatiecomponenten en overige voorzieningen op de werkplekken conform de voorschriften van de fabrikant
 • Onderhoud regelmatig de bestuurdersstoel (voertuigen en arbeidsmiddelen) en vervang deze zo nodig
 • Controleer iedere maand of de banden nog op de juiste spanning zijn

Maatregelen bij overschrijding van grenswaarden

 • Neem onmiddellijk maatregelen bij dagelijkse blootstelling aan lichaamstrillingen boven 1,15 m/s² (tijdgewogen gemiddelde van 8 uur) om de blootstelling te verminderen tot onder de grenswaarde
 • Onderzoek de oorzaak van de overschrijding van de grenswaarde
 • Pas de beschermings- en preventiemaatregelen aan om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw wordt overschreden

Instructies

 • Geef instructie over de stoelinstellingen
 • Geef instructie de rijsnelheid aan te passen zodat bovenmatige schokken worden voorkomen
 • Geef instructie hoe schokken te vermijden bij accelereren en remmen van voertuigen
 • Las regelmatig pauzes in volgens advies van deskundige (RI&E)
 • Beperk per dag de duur van de blootstelling door af te wisselen met minder belastende taken.

Hand-arm-trillingen

De verplichte bronmaatregelen om blootstelling aan mechanische hand-armtrillingen te vermijden of te verminderen zijn:

 • Neem onmiddellijk maatregelen bij dagelijkse blootstelling aan hand-armtrillingen boven 5 m/s² (tijdgewogen gemiddelde van 8 uur) om de blootstelling te verminderen tot onder de grenswaarde
 • Onderzoek de oorzaak van de overschrijding van de grenswaarde
 • Pas de beschermings- en preventiemaatregelen aan om te voorkomen dat de grenswaarde opnieuw wordt overschreden
 • Ga na of het noodzakelijk is dat de werknemer wordt belast met trillingen en schokken. Laat hem zo mogelijk het werk doen met andere, niet-trillende arbeidsmiddelen
 • Gebruik van trillingsdempende handgrepen op draagbare apparaten en gereedschap
 • Gebruik hydraulische in plaats van pneumatisch aangedreven arbeidsmiddelen
 • Gebruik altijd trillingdempende handschoenen omdat deze de trillingen deels absorberen, maar vooral om de handen warm te houden, wat in de praktijk tot minder letsel leidt
 • Las regelmatig pauzes in
 • Beperk per dag de duur van de blootstelling door af te wisselen met minder belastende taken
Beoogd effect 

Bronmaatregelen beperken de blootstelling aan mechanische trillingen.

Wet- en regelgeving 
 • artikel 6.11a Arbobesluit inzake Definities, grenswaarden en actiewaarden
 • artikel 6.11c Arbobesluit inzake Voorkomen of beperken schadelijke trillingen