Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2020, 14:57 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over biologisch actief stof

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over biologisch actief stof dat gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia bevat, is afgestemd op de resultaten van de risicobeoordeling van het bedrijf en bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

 • het bedrijfsbeleid preventie van blootstelling aan biologisch actief stof, gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • de gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan biologisch actief stof, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
 • maatregelen om het vrijkomen van biologisch actief stof tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van het ontstaan van biologisch actief stof aan de bron bijvoorbeeld door goede processturing, het afschermen van overstorten van transportbanden, het goed schoon houden van de werkplek en een goed functionerende afzuiginstallatie
 • instructie over de correcte werkmethode, schoonmaak van de werkplek, het gebruik van het afzuigsysteem en wat te doen in geval van storing
 • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
 • instructie wat te doen bij een ongeval of een incident met biologisch actief stof, gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • het herkennen van ziekteverschijnselen veroorzaakt door biologisch actief stof, gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek waaronder een longfunctietest
 • het dragen en gebruiken van werkkleding en onder welke omstandigheden adembescherming verplicht is en de daarmee samenhangende voorlichting over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting en onderricht over biologisch actief stof wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 4.10d inzake Voorlichting en onderricht (gevaarlijke stoffen)
 • Artikel 4.102 inzake Voorlichting en onderricht (biologische agentia)