Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel bij overige DME bronnen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
Er is sprake van DME blootstelling die niet beheerst wordt door een maatregel bronaanpak of door een maatregel conform de stand van de techniek.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande vier maatregelen.

Vervangingsmaatregel

  • De dieselaangedreven applicatie wordt vervangen door een elektromotor, een waterstoftoepassing of een gasmotor met uitlaatkatalysator.

Maatregelen bronaanpak

  • De bron van DME wordt verplaatst naar buiten de omsloten ruimte.
  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.

Maatregel conform de stand van de techniek

  • De dieselaangedreven applicatie wordt voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel beoordelen van blootstelling DME

Wanneer een vervangingsmaatregel, een maatregel bronaanpak of een maatregel conform de stand van de techniek niet mogelijk is, worden andere maatregelen genomen op basis van de verplichte 70% reductie van DME ten opzichte van de nulmeting, waarbij de wettelijke grenswaarde van dieselmotoremissies niet mag worden overschreden.
Het beoordelen van de blootstelling vindt plaats conform de maatregel Beschrijven-gevaarlijke-stoffen-en-maatregelen-in-rie.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of verminderd.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.13 inzake Nadere voorschriften risico-inventarisatie en evaluatie, beoordelen
  • Arbobesluit 4.17 inzake Voorkomen van blootstelling; vervangen
  • Arbobesluit 4.18 lid 1 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling