Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 14:59 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie In- en uitstappen cabines

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever moet de werknemer goede instructies geven gericht op het veilig betreden en verlaten van de cabine van een voertuig. Als hulpmiddel hierbij wordt de veilige werkwijze van de driepuntsmethode zoals is beschreven in de voorbeeld werkinstructie In- en uitstappen van cabines of een vergelijkbare werkwijze gevolgd.

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
randomness