Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Dieselmotoremissie

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Het document Arbocatalogus DME schrijft verplichte maatregelen voor als dieselmotoren in omsloten ruimten worden gebruikt. Het gaat om de volgende specifieke activtiteiten:

A. Het gebruik van een hef- of reachtruck met een hefvermogen van 4 ton of minder in een loods of magazijn (DME bij gebruik van heftruck)

B. Het gebruik van een hef- of reachtruck met een hefvermogen van meer dan 4 ton in een loods, magazijn, breker of sorteerhal (DME bij gebruik van heftruck)

C. Het naar binnen en buiten rijden van diesel aangedreven bestelwagens of vrachtauto’s in een magazijn, loods, overslaghal, breker of sorteerhal om goederen te laden en te lossen (DME bij laden en lossen)

D. Het gebruik van de eigen dieselmotor tijdens het laden en lossen (DME bij laden en lossen)

E. Het werken met shovels en sorteerkranen in op- en overslaghallen (DME in een hal)

F. Het naar binnen en buiten rijden van kranen, vrachtauto’s, bestelwagens, shovels in een onderhoudswerkplaats (DME bij voertuigonderhoud)

G. Het testen en proefdraaien van kranen, vrachtauto’s, bestelwagens, shovels in een onderhoudswerkplaats (DME bij voertuigonderhoud)

H. Niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten (Overige blootstelling aan DME)

I. Vervangen roetfilter (DME bij voertuigonderhoud)

J. Overige activiteiten (Overige blootstelling aan DME)

K. Het gebruik van de dieselmotor tijdens breken van puin in een brekerhal (DME in een hal)

L. Het gebruik van de dieselmotor tijdens sorteren van afval in een sorteerhal (DME in een hal)

M. Het gebruik van de dieselmotor in een composteerhal (DME in een hal)

N. Het gebruik van een achterlader voor het inzamelen van huishoudelijk afval (DME bij achterlader)

Beschrijving van de risicogroep 

Uitlaatgassen bevatten schadelijke stoffen. Dieselmotorenemissies (DME) bestaan voornamelijk uit fijnstof dat tot diep in de longen en via de longblaasjes in het bloed, de lever, de nieren en het hart doordringt. Behalve longkanker kunnen dieselmotoremissies ook andere kwalen als longziekten (bijvoorbeeld kortademigheid en bronchitis) en hartklachten veroorzaken.

Uitlaatgassen van diesels worden aangemerkt als kankerverwekkend en daarom heeft de werkgever de verplichting om de blootstelling aan dieselmotoremissie te voorkomen of te beperken tot een (technisch) zo laag mogelijk niveau. Sociale partners hebben de Minister SZW voorgesteld om een wettelijke grenswaarde van 10 µg respirabele elementaire koolstofdeeltjes per m3 in te voeren (20 december 2019). Specifieke maatregelen om de blootstelling aan DME bij de activiteiten in de afvalbranche te verminderen maken onderdeel uit van de arbocatalogus en zijn opgenomen in paragraaf 3.9 van het document Arbocatalogus - Dieselmotoremissie.

Situatie 1

Er is geen blootstelling aan DME door bronnen in de werksituatie. De bron van DME is weggenomen (vergelijk punt 1 in paragraaf 2.6).

Situatie 2

Er is een blootstelling aan DME veroorzaakt door bronnen in de werksituatie, maar deze is beperkt doordat bronmaatregelen genomen zijn of motoren conform de stand der techniek zijn (vergelijk punt 2a in paragraaf 2.6). In het algemeen zijn alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen verplicht.

Situatie 3

Er is sprake van een DME-blootstelling veroorzaakt door bronnen in de werksituatie en deze is niet beperkt door maatregelen zoals in situatie 2. Tenminste is een effectief roetfilter nodig waarmee (vooralsnog) niet altijd de achtergrondconcentratie wordt bereikt (vergelijk punt 2b in paragraaf 2.6). In het algemeen moet er een bronmaatregel of een vervangingsmaatregel worden genomen, meestal in combinatie met alle aanvullende technische en organisatorische maatregelen.

Meer informatie 

De verplichtingen rondom DME zijn nader toegelicht in het document Arbocatalogus Dieselmotoremissies. De verplichting om emissies te minimaliseren is de zogenoemde inspanningsverplichting van de werkgever; zie paragraaf 2.6 van voornoemd document voor een uitgebreide toelichting op de invulling van het begrip inspanningsverplichting.

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 4 tonWettelijke verplichting
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck > 4 tonTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
DME bij laden en lossen
Beperken emissie van rijdend voertuig met Euro 3 motor of lagerTechnische maatregelen
 
Beperken emissie van stationair draaiende Euro 3 motor of lager in omsloten ruimteTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
DME bij voertuig onderhoud
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterWettelijke verplichting
 
Treffen aanvullende maatregelen bij testen dieselmotorWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Treffen maatregel bronaanpak tijdens testen dieselmotor in testruimteBronmaatregelen
 
Verminderen van DME-blootstelling in werkplaatsBronmaatregelen
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
DME in een hal
Beperken emissie van dieselmotor in omsloten ruimteTechnische maatregelen
 
Gebruiken overdrukcabine bij DMETechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Treffen maatregel aan shovel of kraan in omsloten ruimteTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
Overige blootstelling aan DME
Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregatenTechnische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
 
Treffen maatregel bij overige DME bronnenTechnische maatregelen
 
Beheersen blootstelling aan DMEOrganisatorische maatregelen
 
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico DME bij gebruik van heftruck
Vervangen heftruck tot 4 tonWettelijke verplichting
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Verminderen DME-blootstelling bij gebruik van heftruck > 4 tonTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
Risico DME bij laden en lossen
Beperken emissie van rijdend voertuig met Euro 3 motor of lagerTechnische maatregelen
Beperken emissie van stationair draaiende Euro 3 motor of lager in omsloten ruimteTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
Risico DME bij voertuig onderhoud
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterWettelijke verplichting
Treffen aanvullende maatregelen bij testen dieselmotorWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Treffen maatregel bronaanpak tijdens testen dieselmotor in testruimteBronmaatregelen
Verminderen van DME-blootstelling in werkplaatsBronmaatregelen
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico DME in een hal
Beperken emissie van dieselmotor in omsloten ruimteTechnische maatregelen
Gebruiken overdrukcabine bij DMETechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Treffen maatregel aan shovel of kraan in omsloten ruimteTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
Risico Overige blootstelling aan DME
Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregatenTechnische maatregelen
Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstellingTechnische maatregelen
Treffen maatregel bij overige DME bronnenTechnische maatregelen
Beheersen blootstelling aan DMEOrganisatorische maatregelen
Treffen alle aanvullende organisatorische maatregelen bij DME-blootstellingOrganisatorische maatregelen
randomness