Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 10 maart 2023, 14:29 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Verpakken van asbesthoudend afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Verpakken van asbest en asbesthoudende materialen

Om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan asbest, dienen eisen te worden gesteld aan de aanbieding van asbestafval. Asbest moet altijd worden verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking dat zo dik en sterk is dat deze niet scheurt. Tot 2017 was de voorgeschreven verpakking: 2 lagen doorzichtig (transparant) zakken of folie polyethyleen (PE) van 0,2 mm dik. Het folie is met ruime overlap dicht gevouwen en overal luchtdicht afgesloten met brede duct tape. Er moet worden voorkomen dat de luchtdichte verpakking kapot gaat. Scherpe delen zijn extra verpakt en afgetaped om beschadiging van folie of zak te voorkomen. De verpakking moet voorzien zijn van een asbestetiket, zodat aan de buitenkant duidelijk is dat het pakket asbest bevat.

Het verpakken en etiketteren moet voorafgaand aan aanbieding gedaan zijn. Onverpakt asbestafval en niet-geëtiketteerd wordt niet ingezameld en niet in ontvangst genomen.

Asbestafval dient te worden gedeponeerd in speciaal daarvoor bestemde containers.

Een groot probleem bij de acceptatie van asbest is een kapotte zak. Bij de acceptatie van asbest moet daarom steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de verpakking heel is. Ontdoeners waarvan uit controle blijkt dat zij asbestafval onjuist aanleveren, dienen hierop te worden aangesproken en afspraken over de correcte aanlevering dienen te worden gemaakt.

Hoe het NIET moet!
Niet goed verpakt                      Niet goed verpakt          
Verpakking open                                         Asbestzak ontbreekt
Verpakking open                      Verpakking open
Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt voorkomen dat asbestvezels vrijkomen door verkeerde verpakking.

randomness