Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 30 januari 2021, 17:54 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het betreden van een besloten ruimte zijn de volgende beschermingsmiddelen over het algemeen noodzakelijk en dienen ten minste te worden overwogen:

  • Beschermende antistatische en chemicaliënbestendige werkkleding
  • Chemicaliën bestendige handschoenen
  • Antistatische veiligheidsschoenen of –laarzen
  • Veiligheidshelm
  • Onafhankelijke adembescherming afhankelijk van gemeten gassen of dampen
  • O2/H2S (of andere) gasdetectiemeter op basis van mogelijk aanwezige gassen, dampen of stoffen
  • Oog- of gelaatsbeschermingsmiddelen
  • Veiligheidsharnas
Beoogd effect 

Omdat het niet mogelijk is alle risico's op een andere wijze uit te sluiten, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen om schade aan de gezondheid te beperken.

randomness