Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:34 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijding

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In alle bedrijven bestaat brandgevaar. Daarom is voorlichting over brandpreventie en brandbestrijding noodzakelijk. In algemene zin dienen medewerkers op de hoogte te zijn van:

  • waar in het bedrijf en onder welke omstandigheden brandgevaar is
  • welke risico’s dat met zich brengt
  • welke maatregelen zijn genomen om de risico’s te verkleinen
  • welke aandachtspunten van belang zijn bij het toepassen van deze maatregelen
  • instructie Wat te doen bij brand
  • de conclusies van de laatst gehouden oefening bedrijfshulpverlening
  • de plaats waar kleine blusmiddelen zich bevinden
  • het belang van het vrijhouden van vluchtwegen
  • de manier waarop de bedrijfshulpverlening is geregeld

Voorlichting en onderricht over brandpreventie, brandgevaar en brandbestrijding wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een ernstig incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door bewustwording, kennisvergroting en herhaling van de boodschap worden de risico’s van brand verminderd. Het geven van voorlichting is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness