Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 1 februari 2021, 15:53 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Toepassen werkvergunning

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Vaak worden werkvergunningen gezien als een hinderlijk obstakel. Formulieren moeten ingevuld worden, handtekeningen verzameld uitleg gegeven over werkvoorschriften en dergelijke. Maar een werkvergunning is een goed en effectief hulpmiddel om werkzaamheden veilig uit te voeren. De werkvergunning dient om onveilige situaties en handelingen te voorkomen en waarborgt een goede communicatie tussen de partijen en afdelingen, die bij het uitvoeren van werk betrokken zijn. Het voorkomen van calamiteiten brengt verschillende verzekeringsmaatschappijen ertoe in de polisvoorwaarden op te nemen dat bij uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden op het terrein een werkvergunning moet zijn verstrekt. 

Volgens de wettelijke bepalingen moet het afvalverwerkingsbedrijf er van overtuigd zijn dat de geïnventariseerde kritische handelingen redelijkerwijs niet op een andere manier te voorkomen zijn (ALARA), voordat werkvoorschriften en –vergunningen worden opgesteld. Hierbij moet de volgende volgorde aangehouden worden:  

 • niet uitvoeren van kritische handelingen, maar kiezen voor een andere procedure of machine 
 • handelingen die kritisch zijn afschermen
  Wanneer bovenstaande oplossingen niet kunnen worden toegepast en toch kritische handelingen overblijven dienen werkvoorschriften te worden gegeven. 

De werkvergunning wordt in de afvalbranche in elk geval toegepast bij de volgende werkzaamheden:

 • betreden van besloten ruimten met hoog risico zoals tanks, silo's en dergelijke
 • openen van installaties, monteren en demonteren
 • werkzaamheden aan elektrische installaties
 • hijswerkzaamheden met uitzondering van autolaadkraan
 • hogedruk spuiten en vacuüm cleaning
  onder hogedruk wordt een werkdruk verstaan die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is bij een werkdruk van meer dan 25 bar

Voor de overige werkzaamheden is, afhankelijk van de risico’s, geen werkvergunning nodig. Anderzijds, wanneer zich extra risico’s voordoen, dienen deze op de werkvergunning te zijn vermeld.
De werkvergunning kan op papier worden uitgegeven of in een digitaal systeem worden vastgelegd. Bij gebruik van een digitaal systeem zijn onderlinge verbanden vaak makkelijker inzichtelijk te maken.
De vergunningverlener waarborgt dat hij geen vergunningen uitgeeft voor conflicterende werkzaamheden, niet aan één object en niet aan verschillende objecten als sprake is van onderlinge beïnvloeding. Dit is in het bijzonder van belang bij groot onderhoud aan een installatie.

Wat wordt in de werkvergunning zoal vastgelegd? 

 • Is de installatie waaraan u gaat werkt schoon?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke drukvrij?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke vrij van gevaarlijke stoffen?
 • Zijn er gasmetingen nodig en uitgevoerd?
 • Moeten tijdens werkzaamheden continu gasmetingen uitgevoerd worden?
 • Welke PBM’s moeten gebruikt worden?
 • Moeten blusmiddelen beschikbaar zijn?
 • Dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden?
 • Welke werkinstructies zijn van toepassing?
 • De naam van de functionaris onder wiens toezicht de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • De firma naam en diens gemachtigde plus zijn/haar personeel die de werkzaamheden uitvoeren
Beoogd effect 

Met een werkvergunning worden afspraken over wat op welke wijze wordt gedaan eenduidig vastgelegd.

Meer informatie 
randomness