Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

In- en uitstappen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Fysieke belasting

De instaphoogte van de cabine is bepalend voor de fysieke belasting bij het betreden van de cabine. Wanneer de afstand te groot is, de snelheid van in- en uitstappen te groot is of wanneer men uit de wagen springt, is de kans op blessures aan enkels, knieën en rug groot. De kans op dergelijke klachten is groter als de overbelasting vaker gebeurt of gedurende langere tijd wordt herhaald. 

Valgevaar en beknellen

Bij het in- en uitstappen van een cabine bestaat valgevaar. Zo kan iemand een tree missen, zich verstappen of ergens over struikelen. Dit kan direct tot verwondingen leiden, zoals verstuikingen, breuken of dergelijke.

Beide risico's zijn te verminderen door het opvolgen van de voorbeeld werkinstructie in- en uitstappen van een voertuig.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
In- en uitstappen
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico In- en uitstappen
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven val- en beknelgevaar en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over in- en uitstappenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen