Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:29 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over verontreinigde grond

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over werken met verontreinigde grond bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan verontreinigde grond, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om blootstelling aan verontreinigde grond tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van vrijkomen aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en het gebruik van een overdrukcabine
  • instructie over het gebruik van de overdrukcabine en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek
  • onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming verplicht is

Voorlichting en onderricht over werken met verontreinigde grond wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een maatregel waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling. Dit is een wettelijke verplichting.

Meer informatie