Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
8 februari 2019, 17:58 uur
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Procesveiligheid

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Procesveiligheid gaat over de beheersing van risico's die voortvloeien uit of verbonden zijn aan normaal bedrijf en bij verstoringen van het proces. Bij afwijking van de normale bedrijfsvoering zijn er vaak andere of grotere risico's dan tijdens normaal bedrijf. Er zijn veiligheidsrisico's verbonden aan:

 • storingen in het proces zoals verstoppingen in trechters, leidingen of kanalen
 • reparatie, onderhoud en stops voor groot onderhoud
 • vervanging of wijziging van de installatie
 • koppelen van nieuwe onderdelen in een installatie
 • transport van gevaarlijk afval

De volgende gevaren met grote kans op incidenten en ongevallen, die veel voorkomen in de bedrijfsvoering van afvalbedrijven, zijn in de arbocatalogus beschreven:

 • elektrocutiegevaar bij elektrotechnische werkzaamheden
 • brandgevaar bij heet werk oftewel laswerkzaamheden
 • brandwonden bij aanraking van hete leidingen en stoom
 • letsel als gevolg van een incident bij hogedrukwaterreiniging van riolen
 • chemische reactie bij opbulken
 • ongewild contact met gevaarlijke stoffen bij laden en lossen van gevaarlijk afval
 • hogedrukwaterreiniging bij rioleringsbeheer
Risico's 
In de navigatiekolom zijn de maatregelen te vinden die belangrijk zijn voor de procesveiligheid.
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
 
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
 
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
 
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
 
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
 
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
 
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
 
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Transport van gevaarlijk afval
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
 
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
 
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
 
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
 
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Elektrocutiegevaar
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over elektrocutiegevaarWettelijke verplichting
Borgen deugdelijke installatiesTechnische maatregelen
Gebruiken geschikte arbeidsmiddelen besloten ruimtenTechnische maatregelen
Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uitOrganisatorische maatregelen
Borgen vakbekwaamheidseisen elektrotechnisch werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Risico Heet werk
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over heet werk en lasrookWettelijke verplichting
Beschermen omgeving bij heet werkTechnische maatregelen
Toepassen Verbetercheck LasrookTechnische maatregelen
Borgen opleidingseisen heet werkOrganisatorische maatregelen
Nemen brandpreventiemaatregelen heet werkOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen heet werkPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Transport van gevaarlijk afval
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Opleiden chauffeurs en machinistenWettelijke verplichting
Opleiden in omgaan met gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Verbieden roken, drinken en eten tijdens werkWettelijke verplichting
Voorlichten over brandpreventie en brandbestrijdingWettelijke verplichting
Voorlichten over explosiegevaarWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Gebruiken geschikt transportmiddelTechnische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aarden van materieelOrganisatorische maatregelen
Documenteren gevaarlijke stoffenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken waarschuwingsapparatuurOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Scheiden verkeersstromenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness