Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:06 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over in- en uitstappen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan chauffeurs die de vrachtauto cabine vaak moeten in- en uitstappen bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

 • de gevaren van in- en uitstappen van de cabine:
  • kans op acuut letsel van enkels, knieën en lage rug
  • fysieke (over)belasting spieren, gewrichten, pezen, banden en botten
  • artrose van de knie (gonartrose) als beroepsziekte bij chronische overbelasting
 • de bevindingen van de risico-inventarisatie en -evaluatie over het instappen en uitstappen
 • de plaatsen en werkomstandigheden waarin veel wordt in- en uitgestapt
 • maatregelen die zijn genomen om de gevaren van in- en uitstappen te voorkomen of tot een minimum te beperken
 • het belang van goed afstellen van de chauffeursstoel
 • het belang van stroeve opstaptreden en de vloer van de cabine
 • het belang van stroeve vaste handgrepen op de cabine
 • het belang van een goede lichamelijke conditie en het voorkomen van overgewicht
 • het belang van schoeisel met voldoende profiel
 • veilige werkmethoden om de gevaren van in- en uitstappen tot een minimum te beperken, oftewel instructie van de driepuntsmethode met een toelichting erop waaronder het belang van het gebruik van de handgrepen
 • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op een PAGO|PMO, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek of periodiek medisch onderzoek

Voorlichting en onderricht over in- en uitstappen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Kennis en veiligheidsbewustzijn dragen bij aan veilig gedrag. Het betreft een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
randomness