Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 23 januari 2018, 10:20 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Borgen deugdelijke installaties

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het risico van elektrocutie is in belangrijke mate te beperken door elektrische installaties deugdelijk te ontwerpen, deze volgens de specificaties aan te leggen en te borgen ze deugdelijk worden onderhouden. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

  • goed afschermen van onder spanning staande delen als schakelkasten en stoppenkasten 
  • goed isoleren van elektrische leidingen 
  • vermijden van vlambogen, kortsluiting, isolatiefouten en overbelasting
Beoogd effect 

Doel van deze technische maatregel is het voorkomen van gevaarlijke situaties met installaties.