Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Afschermen of beperken geluidsbron

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Geluid van eenmaal aanwezige bronnen kan veelal verminderd worden. Zo kunnen geluidsproducerende machines en installatie afgeschermd worden door ze te isoleren of omkasten. Hierdoor wordt het geluidsniveau waaraan medewerkers worden blootgesteld aanzienlijk verlaagd.
Wanneer de geluidsbron niet af te schermen is, kan geluidsbeperking uitkomst bieden. Zo kan het geluid van dichtklappende containerkleppen beperkt worden door hierop dempers aan te brengen.

Beoogd effect 

Het betreft technische maatregelen om blootstelling aan geluid te beperken.

randomness