Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 augustus 2021, 18:13 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO gehoortest

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) door de bedrijfsarts aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wanneer de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger is, dient volgens de regelgeving een gehoortest (audiometrisch onderzoek) als PAGO aangeboden te worden. Het aanbieden van audiometrie is tevens verplicht bij een dagelijkse blootstelling vanaf 80 dB(A) en de piekgeluidsdruk vanaf 112 Pa als er uit de beoordeling van de blootstelling aan lawaai blijkt dat er een gezondheidsrisico bestaat; dit wordt vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf.

Als gehoorschade door geluidbelasting wordt aangetoond, dient vervolgens te worden vastgesteld of de vermoedelijke oorzaak in de werkzaamheden gevonden wordt of niet. Gehoorschade veroorzaakt door het werk is een beroepsziekte.
Als een beroepsziekte wordt vastgesteld, dan moet de beoordeling van de lawaaibelasting in de RI&E opnieuw plaatsvinden en de maatregelen ter voorkoming van de blootstelling worden herzien. Bovendien moet iedere werknemer die een vergelijkbaar gevaar heeft gelopen, opnieuw een gehoortest aangeboden krijgen.

Beoogd effect 

Doel van een gehoortest - met een mooi woord: audiometrisch onderzoek - is een eventuele individuele gehoorbeschadiging vroegtijdig ontdekken en vaststellen om verergering te voorkomen.

Wet- en regelgeving 
  •  Artikel 6.10 Arbobesluit inzake Audiometrisch onderzoek
randomness