Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2022, 11:05 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Rouleren taken om effect fysieke belasting te beperken

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel geldig tot: 
18 mei 2022
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor het volgende onderdeel:

  • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

De blootstellingsduur voor verschillende risico’s die onder fysieke belasting vallen is onder meer te beperken door taakroulatie. Met het rouleren van taken kan ervoor gezorgd worden dat één persoon afwisselend verschillende taken vervult, de fysieke belasting in de tijd verdeeld wordt en de meest belastende taken over meer dan één persoon worden verdeeld. Door meer afwisseling in de verschillende taken aan te brengen worden niet continu dezelfde spieren gebruikt en kunnen de belaste spieren herstellen. Afwisseling van taken maakt het ook makkelijker de lichaamshouding te variëren.

Passende werkschema’s zijn hiervoor een geschikt hulpmiddel. Daarin moet afwisseling met andere taken of eventueel een pauze worden opgenomen. De keerzijde van taakroulatie is dat mensen onvoldoende gelegenheid krijgen om zich taken goed eigen te maken. Daarom is het van belang in taakroulatie een goede balans te vinden en deze regelmatig te evalueren. Tot slot is het van belang voldoende en op een regelmatige basis pauzes in te lassen als dit uit de RI&E blijkt.

Beoogd effect 

Als de blootstelling niet door preventie of technische maatregelen voldoende te beperken is, biedt het beperken van de duur van de blootstelling als organisatorische maatregel uitkomst.

randomness