Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan, waardoor een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade wordt veroorzaakt.

De definitie van een besloten ruimte is (AI-blad 5):
Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico's met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Met een besloten ruimte worden in de afvalbranche ruimten bedoeld, zoals:

 • opslagreservoirs, percolatietanks en andere tanks
 • afvalstoffenbunker, slakkenbunker en ketels
 • kelders, kruipruimtes en installatieruimten
 • ketelinstallaties en stookruimten
 • rookgasreinigingskanalen en pijpleidingen
 • E-filters en wassers van AEC’s
 • riolen en gemalen
 • persruimte van kraakperswagens en trommels
 • kuilen, putten en sleuven
 • kruipruimten
 • etcetera

Bij het betreden van een besloten ruimte bestaat het risico op brand, explosie, vergiftiging, verstikking of bedwelming. Dit risico ontstaat doordat in de besloten ruimten vaak resten van vloeistoffen, gassen en dampen aanwezig zijn die of zelf of in combinatie met elkaar, giftig, brandbaar of explosief zijn. Omdat bij afvalverwerking vaak een mix van gevaarlijke stoffen aanwezig kan zijn, is het moeilijk om vast te stellen welke stoffen moet worden gemeten. Desondanks dient op de vermoedelijk aanwezige stoffen te worden gemeten. Ook het zuurstofgehalte in besloten ruimten moet worden vastgesteld, omdat deze ruimten meestal slecht geventileerd zijn.
Doordat besloten ruimten vaak moeilijk toegankelijk zijn vanwege obstakels zoals leidingen, steunbalken, roerwerken enzovoort, kunnen de mensen die er werken, vaak niet voldoende snel wegkomen naar een veilige plek als onverhoopt iets verkeerd gaat. Daarnaast bestaat het risico van stroomdoorgang (elektrocutie) door het werken met elektrische apparatuur in de besloten ruimte.

Bij het werken in besloten ruimten kunnen medewerkers zwaar lichamelijk letsel oplopen door explosie of brand. Door een tekort aan zuurstof kan iemand bedwelmd raken of stikken. Ook is het mogelijk dat door inademen van giftige stoffen schade aan de luchtwegen of een longoedeem ontstaat. In aanraking komen met schadelijke stoffen kan bovendien huidirritatie (of erger), oogletsel of schade aan de luchtwegen veroorzaken.

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Werken in een reinigingstrommel voor teerasfalt
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
 
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken in een reinigingstrommel voor teerasfalt
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewachtOrganisatorische maatregelen
Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengselOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzorgsmaatregelen besloten ruimteOrganisatorische maatregelen
Risico Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen