Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2023, 16:45 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen voorzieningen bij afnetten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Lading in containers en trailers moet wettelijk tijdens wegtransport afgedekt zijn om verlies van lading te voorkomen. Hiertoe kan de lading worden afgedekt met bijvoorbeeld een net, een zeil of een deksel. Bij het afnetten, afzeilen of afdekken van de lading en het afhalen daarvan na het transport is het niet toegestaan om op hoogte te werken. Ook het lopen over de rand van een container of over de lading erin is verboden vanwege het valgevaar. Op deze pagina worden verschillende methoden van het afdekken van lading beschreven.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Om valgevaar te voorkomen zijn verschillende soorten voorzieningen, waarmee de lading wordt afgedekt, ontworpen waardoor een veilige werkplek ontstaan om containers af te netten. Het is wettelijk verplicht om een veilige werkmethode voor het afnetten toe te passen. Elk bedrijf maakt hierbij eigen keuzes op basis van de specifieke omstandigheden in de praktijk. Daartoe worden hieronder enkele voorbeelden uit praktijk - 'good practices' - beschreven.

 • Het trapje op een afzetcontainer mag gebruikt worden om - als de container op maaiveld staat, er veilig op te klimmen - steeds met 3 ledematen stevig op een trede - om even over de rand te kijken of de container correct is beladen
 • Handmatig afdekken van containers
  Containers kunnen handmatig met een zeil of klep afgedekt worden; dit heet manueel afnetten. Handmatig afnetten is mogelijk bij relatief kleine containers, tot ca. 20 m³.
 • Elektrisch afdekken van containers
  Dit is afdekken met een elektrisch bedienbare klep en daardoor minder fysiek belastend dan het afdekken met een gewone klep. 
 • Afnetten met plaatsgebonden afnetsysteem (automatisch afnetten met afzeilinstallatie op een vaste locatie)
 • Afnetten met voertuiggebonden afnetsysteem (automatisch afnetten met een afzeilinstallatie dat op de wagen is gemonteerd)
 • Afnetstang
  Het gebruik van een afnetstang is één van de veiliger afnettechnieken, waarbij het mogelijk is af te netten vanaf de grond. Hierdoor wordt het risico vallen van hoogte weggenomen. Deze oplossing wordt beschouwd als een goede oplossing, echter de nieuwe werkmethode vergt gedragsverandering.
 • Afnetconstructie in kraan
 • Afnetbalk
 • Klapnet (handmatig)
 • Bordes achter de cabine van het voertuig
  Het plaatsen van een tijdelijk bordes met leuning op het voertuig, direct achter de cabine, is één van de veiliger afnetmethodieken, waarbij risico's met betrekking tot het afnetten aanzienlijk worden verkleind. Door loopplanken op het voertuig aan te brengen, die als bordes fungeren kan men gemakkelijker bij de container en hoeft men niet op de rand van de container of in het afval te lopen. Een doordachte werkwijze maakt het afnetten gemakkelijk en veilig.
 • Portaalwagen
 • Trapconstructie
  Voor deze maatregel geldt dat dé oplossing nog niet is gevonden; in die zin is deze maatregel nog in ontwikkeling.
 • Perscontainer
  Perscontainers (persco) zijn gesloten containers waarin met persschot afval wordt samengeperst. Het gebruik van een perscontainer in plaats van de gebruikelijke vrachtwagens met open containers is een goede wijze om de gevaren bij het afdekken van de lading te voorkomen.
  Een nadeel van de persco is echter dat het gebruik alleen mogelijk is bij een vaste locatie. Verder is er krachtstroom nodig voor het persmechanisme, moet het persmechanisme correct en veilig worden gebruikt en kunnen niet alle afvalstromen met een perscontainer worden ingezameld.
Beoogd effect 

Doel van deze technische maatregel is het gevaar voor vallen van hoogte bijvoorbeeld van een containerrand en voor vallen in afval sterk te beperken.

Wet- en regelgeving 
 • artikel 3.2 Arbobesluit inzake Algemene vereisten arbeidsplaatsen