Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 31 maart 2021, 17:54 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: par. 9.4 van het voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bij rioleringsbeheer is het in bepaalde situaties noodzakelijk om één of meerdere van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

 • Handschoenen
  De werkgever bepaalt aan de hand van de gevaren welk type handschoenen worden uitgegeven die geschikt zijn voor de aard van de werkzaamheden.
 • Redlijn
  Een redlijn is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool, tenzij van aangelijnd werken wordt afgeweken op basis van een Taak-Risico-Analyse of project-RI&E.
 • Veiligheidsharnas
  Het dragen van een veiligheidsharnas is altijd verplicht bij werkzaamheden in het riool.
 • Veiligheidsschoeisel
  Veiligheidsschoenen of -laarzen moeten worden gedragen bij alle werkzaamheden in het riool. Bij sommige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de laarzen aangegoten.
 • Veiligheidshelm
  Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht bij gevaar voor vallende voorwerpen.
 • Signaalkleding
  Het dragen van de voorgeschreven signalisatiekleding is verplicht bij alle werkzaamheden op of rond de openbare weg; zie maatregel: Dragen zichtkleding rioleringsbeheer.
Beoogd effect 

Met deze persoonlijke beschermingsmiddelen wordt bescherming geboden tegen gevaren die niet op een andere wijze voldoende zijn weg te nemen.

randomness