Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: par. 9.4 van het voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bij rioleringsbeheer is het in bepaalde situaties noodzakelijk om één of meerdere van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

 • Handschoenen
  Goedgekeurde handschoenen worden gedragen bij alle werkzaamheden in het riool. Aan sommige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de handschoenen aangegoten.
 • Redlijn
  Een redlijn is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool. Een redlijn moet minimaal één keer per jaar worden gekeurd.
 • Veiligheidsharnas
  Een veiligheidsharnas is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool. Een veiligheidsharnas moet minimaal één keer per jaar worden gekeurd.
 • Veiligheidslaarzen
  Veiligheidslaarzen moeten worden gedragen bij alle werkzaamheden in het riool. Bij het verplaatsen van zware apparatuur buiten het riool moeten veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen worden gedragen. Bij sommige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn de laarzen aangegoten.
 • Veiligheidshelm
  Een veiligheidshelm moet altijd worden gedragen bij het afdalen in of ophalen uit het riool. 
 • Verkeersvest
  Het dragen van een goedgekeurd verkeersvest is verplicht bij alle werkzaamheden bovengronds op of rond de openbare weg.
 • Zaklantaarn
  Een zaklantaarn, geschikt voor zone 1 en spatwaterdicht, is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool, ook indien stationaire verlichting aanwezig is.
Beoogd effect 

Met deze persoonlijke beschermingsmiddelen wordt bescherming geboden tegen risico’s die niet op een andere wijze voldoende zijn weg te nemen.

randomness