Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Inzamelen gevaarlijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het inzamelen van afval wordt onderscheid gemaakt in het inzamelen van drie typen afval, namelijk:

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijk afval

In dit deel van de Arbocatalogus staan risico's en de maatregelen bij het inzamelen van gevaarlijk afval.

Omschrijving van de activiteit 

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijke afvalstoffen zijn batterijen, accu’s, bestrijdingsmiddelen, (minerale) oliehoudende afvalstoffen en afvalstoffen die veel zware metalen, polychloorbifenylen (PCB’s) of andere gevaarlijke stoffen bevatten. Gevaarlijk afval dat wordt ingezameld, wordt getransporteerd vanaf het inzameladres (ontdoener) naar het adres waar de afvalstoffen worden be- of verwerkt.

Risico's 

Bij de activiteit inzamelen van gevaarlijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. Deze risico's zijn voor een deel vergelijkbaar met die bij de activiteit inzamelen van bedrijfsafval. Hier worden met name die risico's behandeld die aanvullend zijn op het inzamelen van niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Raapleeg dus ook de risico's en maatregelen bij Inzamelen bedrijfsafval.

De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.

randomness