Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 december 2020, 15:38 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident ongewenst gedrag

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opvangen van slachtoffers is het vooral van belang dat het slachtoffer -naar eigen behoefte- zijn verhaal kwijt kan en zich gesteund weet. Ook enige tijd na een incident wil een slachtoffer zich gesteund weten. Een slachtoffer wordt in eerste instantie door het bedrijf opgevangen. Zo nodig wordt de opvang aangevuld met professionele begeleiding. Na een incident met agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk is het van belang zorg te dragen voor opvang van de werknemer. Daarnaast is het vaak van belang dat het slachtoffer steun krijgt bij het aanpakken van de dader(s). De werkgever kan van een normoverschrijdend incident aangifte doen of de werknemer daarbij helpen.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om te zorgen dat een werknemers zich na een incident met onacceptabel gedrag gesteund weet en zich niet aan zijn lot overgelaten voelt.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
randomness