Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO fysieke belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) aangeboden. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer kan aan het onderzoek deelnemen, maar is niet verplicht dit te doen. Het PAGO is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voor de gezondheid van de werknemer die voortvloeien uit de functie, zoals infectieziekten, fysieke belasting, beeldschermwerk, omgaan met gevaarlijke stoffen en hittestress. De bedrijfsarts voert het medisch onderzoek uit. De werkgever mag het PAGO uitbreiden tot een breder medisch onderzoek dat gericht is op de algehele gezondheid van de medewerker; dit onderzoek heet PMO ofwel periodiek medisch onderzoek. Het PAGO/PMO is bedoeld voor de medische begeleiding van individuele werknemers, maar kan ook worden gebruikt voor het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen in groepen werknemers.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In het PAGO/PMO dient aandacht besteed te worden aan de effecten van fysieke belasting op de gezondheid van de werknemer. Er dient in de RI&E vastgesteld te worden onder welke omstandigheden medewerkers recht hebben op een periodiek medisch onderzoek. Afhankelijk van de blootstelling van de werknemer richt het PAGO/PMO zich op de volgende risico’s:

 • In- en uitstappen
 • Ongunstige werkhoudingen
  bijvoorbeeld: besturen van voertuigen, regelmatig ongebruikelijke houdingen, en taken waarbij iemand langdurig in dezelfde houding bezig is.
 • Plaatsgebonden staan
  Dit is wanneer iemand langer dan 1 uur achtereen op een werkplek moet staan.
 • Tillen, dragen en verplaatsen
 • Trillingen
  bij een trillingsniveau van de werkzaamheden boven de actiewaarde van het Arbobesluit
 • Repeterende bewegingen

Beroepschauffeurs

Bij het PAGO/PMO voor chauffeurs wordt gekeken naar de gezondheid en de belastbaarheid van individuele beroepschauffeurs in relatie tot de fysieke belasting. 

Het PAGO/PMO is niet bedoeld als rijbewijskeuring. Daartoe is een gezondheidsverklaring vereist.

Er zijn aanbieders die de gezondheidsverklaring voor de rijbewijskeuring aanbieden in combinatie met PAGO/PMO.

De werkgever mag een aanstellingskeuringen laten uitvoeren voor de functie van vrachtwagenchauffeur (C/CE), maar is niet verplicht om dit te doen. De aanstellingskeuring toetst of de kandidaat voldoet aan de specifieke eisen voor de functie. De aanstellingskeuring mag alleen gedaan worden voordat een kandidaat in dienst komt. De uitslag van de keuring geeft uitsluitend antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie of niet. Als de aanstellingskeuring onderdeel van de sollicitatieprocedure is, dan moet dit bij de werving duidelijk vermeld zijn.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is zo vroeg mogelijk eventuele gevolgen van fysieke overbelasting te ontdekken, opdat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 18 Arbowet inzake Arbeidsgezondheidskundig onderzoek