Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
28 september 2021, 17:35 uur
Achtergrondinformatie

Over ons

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Op deze pagina vindt u informatie over het volgende:

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De sociale partners en branche-organisaties vormen tezamen de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). Deze stichting stelt zich ten doel de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en verder te ontwikkelen en het gebruik ervan te bevorderen.

Wijziging van regelgeving of wijziging van de stand der techniek kan aanleiding geven tot actualisatie van deze arbocatalogus. Dit wordt voorbereid door diverse werkgroepen binnen genoemde stichting. Wannneer de partijen in de stichting tot overeenstemming zijn gekomen, leggen zij dit ter goedkeuring voor aan de Inspectie SZW.

Sociale partners en branche-organisaties

De sociale partners die deze arbocatalogus zijn overeengekomen, zijn dezelfde organisaties die de sector-CAO Afval & Milieu afsluiten, namelijk:

Branche-organisaties en andere partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de arbocatalogus afvalbranche en het bereiken van overeenstemming over de inhoud ervan, zijn:

  • NVRD: Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement, samen voor schone en afvalvrije gemeenten
  • BRBS Recycling: Branchevereniging Breken en Sorteren is een vereniging van recyclingbedrijven die van bouw, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval nieuwe bouwmaterialen en andere producten maken
  • BVOR: Branche Vereniging Organische Reststoffen, vereniging van composteerders van groenafval
  • Vereniging Afvalbedrijven: Partner in de circulaire economie die de belangen behartigt van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen, te weten preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten.

Afstemming

Behalve bovengenoemde organisaties zijn ook nog andere in de afvalbranche actief. In het bijzonder heeft afstemming plaatsgehad met Gezond Transport vanwege de grote overlap tussen het afval-deel van de arbocatalogus voor de transportsector en het inzameldeel van deze catalogus voor de afvalbranche.

Voor wie

Deze arbocatalogus is bedoeld voor zowel werkgevers als werknemers in de afvalbranche. Daarbij gaat het in eerste instantie om de partijen die de sector-CAO GEO Grondstoffen, Energie en Omgeving (tot 1-feb-2018 Afval & Milieu) afsluiten. De bedrijven aangesloten bij de vier betrokken brancheorganisaties hebben zich via deze organisaties ook aan deze arbocatalogus gecommitteerd. Een branche die geen eigen arbocatalogus beschikbaar heeft, kan in principe niet worden gehouden aan de werkingssfeer van de catalogus van een aanpalende branche. De Inspectie SZW zal zich in zo’n geval bij haar inspectierondes wel oriënteren bij aanpalende branches om een richtsnoer voor de handhaving te hebben. Daar de Arbocatalogus Afvalbranche de stand der techniek in de afvalbranche beschrijft, is deze arbocatalogus ook relevant voor andere bedrijven actief in de afvalbranche. Immers, iedereen wordt geacht de stand der techniek toe te passen om aan de Arbowet te voldoen.

Contact

Voor contact over deze arbocatalogus gaat u naar contact.

randomness