Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:14 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilter

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 
Tijdens het vervangen van een inbouw roetfilter komt een hoeveelheid roetdeeltjes vrij. Om de blootstelling aan roetdeeltjes tijdens het vervangen tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen, dient de volgende werkwijze gevolgd te worden.
 1. De motor is te allen tijde uit.
 2. De werknemer draagt gedurende de gehele handeling een A2/P3 halfgelaatsmasker.
 3. Tijdens het verwijderen van het roetfilter wordt een bronafzuiging (stofzuiger met HEPA-filter) zo dicht mogelijk bij de handelingen gehouden.
 4. Het roetfilter wordt voorzichtig van het uitlaatsysteem geschoven zodat er zo min mogelijk roetdeeltjes vrijkomen.
 5. a) Als het roetfilter wordt weggegooid, wordt deze in een kunststof zak gelegd en dichtgemaakt voordat deze wordt afgevoerd. OF
  b) Als het roetfilter schoon geblazen moet worden, dan vindt dit plaats door een bronafzuiging te gebruiken en in de richting van de bronafzuiging te blazen.
 6. Het terugplaatsen of inbouwen van het roetfilter vindt rustig plaats, zodat er zo min mogelijk roetdeeltjes uit het overige deel van het uitlaatsysteem vrijkomen.
 7. Het opruimen van vrijgekomen of gemorste roetdeeltjes vindt plaats met een stofzuiger met HEPA-filter, of vochtig of nat en nooit met een bezem of stoffer en blik.
 8. Het halfgelaatsmasker wordt afgedaan, schoongemaakt en op een schone plek opgeborgen.

Zie ook: Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze werkinstructie dient ten minste 1 keer per jaar te worden herhaald in combinatie met de maatregel Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Beoogd effect 

Door het geven van werkinstructie en het dragen van adembescherming wordt blootstelling aan roetdeeltjes tot een zo laag mogelijk niveau teruggebracht.

Wet- en regelgeving 
 • Arbobesluit 4.18 lid 3 en 4 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling
 • Arbobesluit 4.19 lid a inzake Beperken van blootstelling

 

 
 
randomness