Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:02 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over elektrocutiegevaar

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De voorlichting bestaat tenminste uit de volgende elementen:

  • Informatie over situaties waarin elektrocutie mogelijk is en de mogelijke gevolgen daarvan
  • De te nemen maatregelen, waaronder tenminste:
    • schriftelijk aanwijzen van verantwoordelijkheden elektrotechnische werkzaamheden
    • borgen vakbekwaamheid
    • veilige omgang met installaties en apparaten

Voorlichting en onderricht over elektrocutiegevaar en de maatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Door bewustwording, kennisvergroting en herhaling van de boodschap  mogelijk elektrocutiegevaar te verminderen. Voorlichting hierover is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 

Nederlandse Arbeidsinspectie, Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) 2015

randomness