Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en herzien van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting te worden beoordeeld. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. Als er geen sprake is van psychosociale arbeidsbelasting, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoordelen

Voor de beoordeling van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting worden alle werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Daarbij wordt in beeld gebracht welk soort psychosociale arbeidsbelasting waar aanwezig is. Het meten van werkstress met een vragenlijst zoals de Quick Scan Werkdruk, VBBA-vragenlijst, WEB-monitor en Tripod Sigma, kan daarbij behulpzaam zijn.

Plan van aanpak

Op basis van de geïnventariseerde risico’s wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin kan ondermeer het volgende worden opgenomen:

  • beleid om psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk, mentale belasting, en agressie en geweld te beperken
  • voorlichten over psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk, mentale belasting, en agressie en geweld
  • maatregelen om het risico van pyschosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk, mentale belasting, en agressie en geweld terug te dringen
  • het nut van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
Beoogd effect 

Deze wettelijke verplichting heeft tot doel de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting te onderkennen en passende maatregelen te treffen.

Meer informatie