Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beperken emissie van stationair draaiende Euro 3 motor of lager in omsloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel is van toepassing op diesel aangedreven voertuigen waarvan de motor stationair draait tijdens het laden en lossen in een omsloten ruimte zoals een loods, magazijn of op- en overslaghal. Het stationair draaien is nodig om bijvoorbeeld de autolaadkraan of kraakpersunit te bedienen. Of er zit een aparte diesel aangedreven motorunit op de vrachtauto die voor een pomp (bijvoorbeeld tanktransport) wordt gebruikt.

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
In de omsloten ruimte wordt de diesel aangedreven applicatie gebruikt, zoals de laad- en losinrichting of de autolaadkraan. Het voertuig is voorzien van een Euro 3 motor of lager en is niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande vier maatregelen.

Vervangingsmaatregel

  • De diesel aangedreven bestelwagen of vrachtwagen wordt vervangen door een gasmotor met katalysator.

Maatregelen bronaanpak

  • Er is een rechtstreekse afvoer van de uitlaatgassen door middel van een afvoerslang op de uitlaat.

Maatregelen conform de stand der techniek

  • De diesel aangedreven bestelwagen of vrachtwagen wordt vervangen door een bestelwagen of vrachtwagen met een Euro 4, 5 of EEV-motor.
  • De diesel aangedreven bestelwagen of vrachtwagen wordt voorzien van een effectief roetfilter.
Beoogd effect 

 Met deze technische maatregel wordt blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden.

randomness