Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 mei 2017, 13:32 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Onderhoud en stops

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Zeker bij afvalenergiecentrales is een veelheid van risico's aanwezig bij het uitvoeren onderhoud en stops voor groot onderhoud. Ook bij andere installaties komen stops en groot onderhoud voor, al is de omvang daarvan in het algemeen kleiner. De werkzaamheden hoeven daarmee niet minder gevaarlijk te zijn. Het is dus zinvol na te gaan welke van de risico’s en maatregelen daarbij van toepassing zijn.
De gevolgen van de risico’s variëren van bijna-ongevallen en licht lichamelijk letsel zoals ‘een schrammetje’ tot ernstige ongevallen met dodelijke afloop. Oplossingen voor het beheersen van risico’s tijdens stops en bij onderhoud of groot onderhoud zijn hier in hoofdlijnen weergegeven, uitgaande van een afvalenergiecentrale.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

  • Afdeling 5 van Hoofdstuk 2 Arbobesluit inzake Bouwproces (art. 2.23 t/m art. 2.35 Arbobesluit)

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
 
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
 
Selecteren aannemersBronmaatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
 
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Onderhoud en stops
Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over onderhoud en stopsWettelijke verplichting
Onderzoeken of storingen zijn te voorkomenBronmaatregelen
Selecteren aannemersBronmaatregelen
Gebruiken hulpmiddelen voor werken op afstandTechnische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Opstellen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Toepassen V&G planOrganisatorische maatregelen
Toepassen werkvergunningOrganisatorische maatregelen
Voeren afstemmingsoverlegOrganisatorische maatregelen
randomness