Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie Betreden besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

De werkgever moet de werknemer goede instructies geven gericht op het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimten, zoals de besloten composteerruimte, vóór het uitdrukschot van een kraakpersruimte.

Als hulpmiddel hierbij wordt de veilige werkwijze gevolgd zoals is beschreven in één van de volgende voorbeeld instructies of een werkwijze van het eigen bedrijf met een vergelijkbaar of hoger beschermingsniveau:

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen.

Wet- en regelgeving 
  • artikel 8 lid 2 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht