Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 juli 2020, 12:07 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over asbest

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting en onderricht aan werknemers over werken met asbest bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • onder het begrip 'asbest' vallen asbest, asbesthoudende materialen, asbesthoudende afvalstoffen en stoffen die mogelijk asbesthoudend ofwel asbestverdacht (totdat het tegendeel bewezen is) zijn
  • bronnen van asbest en het herkennen ervan
  • de risico’s van blootstelling aan asbest, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om blootstelling aan asbest tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van vrijkomen aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en het gebruik van een overdrukcabine
  • instructie over het gebruik van de overdrukcabine en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing gemeld wordt en wat met de meldingen gebeurt
  • de omstandigheden waaronder werknemers recht hebben op periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO, ook wel aangeduid met PMO)
  • onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming en andere persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is

Voorlichting en onderricht over werken met asbest wordt regelmatig herhaald en in ieder geval bij een ongebruikelijk werk, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. 

Beoogd effect 

Voorlichten is een maatregel waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling. Dit is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 
randomness