Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2018, 14:58 uur -- danielle
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Containerdeur

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Zowel bij deuren onder spanning als bij slecht functionerend hang- en sluitwerk kan een containerdeur openklappen en daarbij mensen ongelukkig raken. Bovendien kan daarbij afval uit de container vallen op de medewerker of op een omstander, hetgeen gevaar oplevert voor vallende voorwerpen of het rechtstreeks in contact komen met afval. Het is dus belangrijk goed op te letten bij het openen van een container.

Beschrijving van het risico 

Deuren onder spanning

Bij te sterk verdichte afzetcontainers staat er spanning op de deuren, waardoor sluitingen in elkaar haken. Door het aanstampen van de lading worden de zijwanden van de container naar buiten gedrukt. Het naar buiten drukken van de zijwanden veroorzaakt de spanning op de deuren. Het gevaar van deze spanning is dat deze weer vrijkomt bij het openen van de deuren. Afhankelijk van de spanning die op de deuren staat, gaat het openen van de deuren met meer of minder kracht gepaard.

De spanning op een deur is van buitenaf niet altijd te zien, maar wel waarschijnlijk als de afzetcontainer lastig te openen is.
Als de medewerker de deur vanaf de zijkant opent, loopt hij zelf geen direct gevaar. De deur kan dan nog wel een omstander raken, die zich in de draaicirkel van de containerdeur bevindt.

 

 

Er zijn visuele kenmerken waaraan een afzetcontainer op spanning kan worden herkend; zie zichtbare kenmerken van op spanning staande containers.

Verder is een containerdeur onder spanning te herkennen aan de volgende kenmerken:

 

 

 • als bekend is dat de container werd gevuld met een kraan en/of shovel;
 • de borgpen van de hendelvergrendeling moeilijk los te krijgen is, omdat de hendel kracht uitoefent tegen de borgpen;
 • je grote weerstand ondervind bij het induwen van de hendel die vanwege de spanning verbogen kan zijn;
 • de deuren moeilijk te openen zijn wanneer de containerdeuren al ontgrendeld zijn.

 

Containers met dubbele deuren hebben een dubbele sluiting:
- een ondervergrendeling die vanaf de zijkant geopend wordt, en
- een achtervergrendeling die van achteren geopend moet worden.
Als de ondervergrendeling niet aanwezig is of niet gebruikt wordt, kan bij het verwijderen van de borgpen de sluitstang van de achtersluiting plotseling, met veel kracht losschieten.

 

De volgende incidenten en bijna-incidenten (near misses) hebben zich voorgedaan tijdens het openen van afzetcontainers:

 • De ontgrendelingshendel slaat tegen de werknemer tijdens het ontsluiten van de containerdeuren;
 • De containerdeur slaat tegen de werknemer tijdens het openen van de containerdeuren;
 • Het vallen van afval op de werknemer tijdens het openen van de containerdeuren;
 • De deurketting maakt contact met de werknemer tijdens het openen van de containerdeuren;
 • De containerdeur valt tijdens het openen uit de container.

De meest voorkomende letsels zijn kneuzingen, schaafwonden en snijwonden. In mindere mate ernstige letsels zoals breuken, interne trauma’s en verstuikingen. Het lichaamsdeel dat het meest frequent wordt getroffen is het hoofd! In mindere mate de armen, de benen, de handen, de vingers en de romp.

Belangrijk: blijf altijd buiten de draaicirkel van de containerdeur! En draag veiligheidshelm en handschoenen tijdens het openen van de container. Zie de voorbeeld werkinstructie Veilig openen van een afzetcontainer.

Slecht functionerend hang- en sluitwerk

Bij slecht functionerend hang- en sluitwerk kan een containerdeur plotseling openklappen. Slecht functionerend hang- en sluitwerk van containers kan leiden tot beknelling, verwonding of ernstig letsel.
Gecontroleerd onderhoudsmanagement of een registratiesysteem voor onderhoud kan slecht functioneren van containers, voornamelijk van het hang- en sluitwerk, voorkomen.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

 • Artikel 3.2 Arbobesluit inzake Algemene vereisten 
 • Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen 
 • Artikel 3.17 Arbobesluit inzake Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Hoofdstuk 8, afdeling 1 Arbobesluit inzake Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Artikel 8.10 Arboregeling inzake Soorten borden

 

Meer informatie 
 • Analyse van ongevallen in de afvalsector 1998-2009, RIVM

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Containerdeur
Beschrijven vallende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Controleren en repareren hang- en sluitwerkOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Containerdeur
Beschrijven vallende voorwerpen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Voorlichten over vallende en wegschietende voorwerpenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Controleren en repareren hang- en sluitwerkOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness