Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
11 juni 2021, 22:42 uur
In ontwikkeling

Werken met containers huishoudelijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Bij het inzamelen van huishoudelijk afval worden verschillende methoden toegepast zoals het ophalen van afvalzakken en het legen van verschillende soorten containers. In dit onderdeel van de arbocatalogus zijn de gevaren van het werken met containers opgenomen en de maatregelen die de gevaren wegnemen of beperken. De volgende soorten containers bij de inzameling van huishoudelijk afval worden beschreven:

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen
Verplaatsen 2500-, 3000- en 5000-liter rolcontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
 
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
 
Afstemmen route op formaat containersOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
 
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
 
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
 
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
 
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
 
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
 
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
 
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Verplaatsen 1100 liter rolcontainers huish. afval
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Gebruiken hulpmiddelen bij duwen en trekkenOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden rolcontainersOrganisatorische maatregelen
Risico Verplaatsen 2500-, 3000- en 5000-liter rolcontainers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over tillen en dragenWettelijke verplichting
Stellen eisen aan voertuigen en containersBronmaatregelen
Aanbieden PAGO fysieke belastingOrganisatorische maatregelen
Afstemmen route op formaat containersOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken voor melden onveilige situaties, gebreken en misstandenOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Risico Werken met ondergrondse containers
Beschrijven fysieke belasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Dragen zichtkleding door afvalinzamelaarsWettelijke verplichting
Geven werkinstructie kraantrechterwagenWettelijke verplichting
Uitvoeren hijswerk door opgeleid personeelWettelijke verplichting
Veilig werken bij weeralarmWettelijke verplichting
Voorlichten over ondergrondse containersWettelijke verplichting
Voorlichten over verkeersrisico’sWettelijke verplichting
Voorlichten over werken op hoogteWettelijke verplichting
Afschermen werkplek ondergrondse containersTechnische maatregelen
Elektrisch openen en sluiten kleppenTechnische maatregelen
Veilig gebruiken van hijsblokkenTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gehoortestOrganisatorische maatregelen
Aanbieden vaccinatieOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Geven werkinstructie schoonmaken ondergrondse containersOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Verbieden betreden dak van inzamelwagenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken gehoorbeschermingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Geven werkinstructie In- en uitstappen cabinesWettelijke verplichting
Geven werkinstructie bij vervangen van inbouw roetfilterPersoonlijke beschermingsmiddelen
randomness