Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2019, 11:51 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Afschermen transportbanden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Door transportbanden van installaties af te schermen of zoveel mogelijk af te dichten kan verspreiding van stof in de hal verminderen. Bij het ontwerp van een afscherming dient te worden voorkomen dat condities optreden waarbij gevaar voor een stofexplosie ontstaat. Het bedrijf moet in de RI&E het stofexplosiegevaar beoordelen en dit vastleggen in een Explosieveiligheidsdocument (EVD).

  

Beoogd effect 

Dit is een technische maatregel om de blootstelling aan stof te beperken.

randomness