Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 24 september 2015, 19:50 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Communiceren voor afstemming werkzaamheden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In tal van situaties werken mensen samen aan complexe machines en installaties. Dit geldt zowel voor reguliere werkzaamheden zoals aan transportbanden of met inzamelwagens als voor onderhoud en reparatie van de verkleiner (voorscheiding), rotorschaar, ventilatoren, shredders, pompen, zeven, omzetmachines, transportbanden of dergelijke. In al deze situaties is het mogelijk dat de ene persoon heeft begrepen of denkt dat de ander een bepaalde handeling zal verrichten, terwijl die ander dat niet heeft bedoeld en daarom niet doet.
Dergelijke misverstanden kunnen aanleiding zijn tot (ernstige) ongevallen.
Waar mensen samenwerken is het dus van belang dat mensen op elkaar kunnen bouwen. Goede onderlinge communicatie is essentieel om misverstanden te voorkomen. Haastig en slordig werken vergroot de kans op ongevallen.

Beoogd effect 

Doel van deze maatregel is misverstanden te voorkomen en daarmee het risico van beknellen te verkleinen.