Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 24 april 2023, 12:03 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken waarschuwingsapparatuur

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In besloten ruimten van composteerinstallaties, vergistingsinstallaties, verbrandingsinstallaties of (percolaat) putten, riolen, tanks, vaten, en andere besloten ruimten is waarschuwingsapparatuur gewenst of verplicht, afhankelijk van de uitkomst zoals beschreven in de Taak Risico Analyse en/of de werkvergunning besloten ruimten.
Met waarschuwingsapparatuur zijn eventuele onverwachte veranderingen van de luchtconditie te signaleren. Het waarschuwingsapparaat moet zijn voorzien van een akoestisch en optisch signaal dat afgaat bij overschrijding van een vooraf ingestelde grenswaarde.

Persoonlijke waarschuwingsapparatuur

Tenminste één van de personen in de besloten ruimte dient in voorkomende situaties – op basis van meetresultaten en het advies van de meetbevoegde – voortdurend geschikte waarschuwingsapparatuur bij zich te dragen voor het signaleren van:

  • zuurstofgebrek of te hoog zuurstofgehalte (de zuurstofconcentratie kan onacceptabel stijgen bij gebruik van een O2-cilinder bij laswerk)
  • te hoge concentraties toxische stoffen
  • de aanwezigheid van een explosief damp-gas-luchtmengsel

Om zeker te zijn dat de gebruikte apparatuur de juiste waarden aangeeft, is het nodig dat deze periodiek volgens gebruiksaanwijzing van de fabrikant gekalibreerd wordt. De kalibratiedatum is op de werkplek aantoonbaar.

Maatregelen bij bioconversie

In besloten ruimten wordt vaak gebruik gemaakt van gecombineerde gasmeetapparatuur. Deze wordt ingesteld voor bijvoorbeeld O2, H2S, CO2, CH4 en CO. Daarnaast kunnen persoonlijke dosismeters (voor verschillende gassoorten) ingezet worden. Zodra één van de vooraf ingestelde waardes van deze apparatuur wordt bereikt, zal een alarm afgaan waarop de medewerker de ruimte moet verlaten.
Als waarschuwingssysteem kan ook gebruik worden gemaakt van een gashoorn die bij de toegang tot de besloten ruimte hangt. Deze kan in geval van nood door de mangatwacht (buitenwacht of zonewacht) gebruikt worden om iedereen in de besloten ruimte te alarmeren. In een ketelruimte wordt, in verband met de grote afmeting, ook wel een brandmelder aangesloten die afgaat als de mangatwacht (buitenwacht of zonewacht) het brandmeldsysteem activeert. Andere waarschuwingssystemen zijn: portofoon of mobiele telefoon.

Beoogd effect 

De betreder van een besloten ruimte en de buitenwacht (mangatwacht, veiligheidswacht of zonewacht) worden door deze technische maatregel gewaarschuwd als de luchtcondities buiten de vooraf ingestelde grenswaarden komen.

Wet- en regelgeving 
  • artikel 3.5g Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
randomness