Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 14:04 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Onderhouden rolcontainers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel geldig tot: 
18 mei 2022
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor het volgende onderdeel:

  • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

Regelmatig onderhoud aan rolcontainers is noodzakelijk om de fysieke belasting van de medewerker te beperken. De belader merkt schades en/of gebreken op en meldt deze zodat de rolcontainers onderhouden en gerepareerd worden. Dit geldt voor de staat en stand van opname- en hefpunten aan de rolcontainer, de wielen en de werking van hang- en sluitwerk waaronder een aanwezig veermechanisme.

Rolcontainers hebben het zwaar te verduren. Systematische inspectie en goed, periodiek onderhoud van rolcontainers zijn verplicht voor goed en veilig functionerende arbeidsmiddelen, zodat deze technisch in goede staat zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Goed onderhoud aan de hand van een voor rolcontainers vastgestelde checklist voor inspectie en onderhoud zorgt ervoor dat er geen of minder storingen verholpen hoeven te worden, waardoor het risico op het ontstaan van gevaren kleiner is dan bij achterstallig onderhoud.

Wat is verplicht?

Bij het plannen van onderhoud is het wettelijk verplicht (art. 7.5 Arbobesluit) om de nodige maatregelen voor te bereiden en tijdens het uitvoeren van het onderhoud te nemen om ongevallen tijdens demontage, inspectie, keuring, onderhoud, reparatie, herstel, schoonmaak en montage van arbeidsmiddelen te voorkomen. Dit geldt in elk geval voor de volgende arbeidsmiddelen: inzamelvoertuigen, veegmachines, containerwagens, perscontainers, autolaadkranen, breekmachines, shredders, sorteerbanden, transportbanden, verkleiners, shredders, zeeftrommels, en omzetmachines. Het arbeidsmiddel moet voorafgaand aan de werkzaamheden altijd worden veilig gesteld door deze energieloos te maken, te vergrendelen of te blokkeren, waaronder hydraulisch, elektrisch (voeding hoofdstroom en stuurstroom, ook stroom in opslag zoals in accu, batterij, condensator en dergelijke), borgen van delen die kunnen bewegen of vallen, verwijderen van afval materiaal dat nog in of op een arbeidsmiddel zit, kinetische energie (beweging door zwaartekracht), laatste slag in het middel, veerenergie, en chemisch schoon (vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, dampen en vluchtige stoffen). Voorkomen moet worden dat het arbeidsmiddel ongewenst ingeschakeld of gebruikt wordt, waardoor een persoon in gevaar komt of letsel oploopt. Zo nodig de veilig gestelde situatie vergrendelen met een persoonlijk slot of sloten. Dit geldt ook voor afstelwerkzaamheden en tijdens productie met of aan het arbeidsmiddel. Bovendien moeten de eventuele aanwijzingen van de fabrikant van het arbeidsmiddel worden opgevolgd. Als een onderhoudsboek (logboek) bij het arbeidsmiddel verplicht is, dan wordt daarin genoteerd wanneer onderdelen zijn vervangen en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Meer in het algemeen worden uitgevoerde werkzaamheden zoals onderhoud, inspecties, keuringen, herstellingen, vervangingen en modificaties vastgelegd en aantoonbaar gemaakt.

Wat is verplicht?

Alleen aangewezen werknemers mogen een arbeidsmiddel gebruiken als het gebruik ervan een specifiek gevaar voor de veiligheid van werknemers kan opleveren (art. 7.6 lid 1 Arbobesluit). De werknemer die een arbeidsmiddel bedient, moet werken volgens de instructies, geboden en verboden uit werkinstructies, gebruikshandleiding en productinformatiebladen van fabrikanten.

In veel gevallen is het eigen ter zake deskundige personeel bevoegd om arbeidsmiddelen om te bouwen, te onderhouden, te repareren, te reinigen of storingen te verhelpen. Ter zake deskundig wil zeggen dat de betreffende werknemer hiertoe is opgeleid of geïnstrueerd, de noodzakelijke specifieke deskundigheid bezit en ook ervaring heeft met de werkzaamheden (art. 7.6 lid 2 Arbobesluit). Zowel de onderhoudsmonteur als de storingsmonteur moet werken volgens de instructies, geboden en verboden uit werkinstructies, gebruiks- en onderhoudshandleidingen en productinformatiebladen van fabrikanten.

Beoogd effect 

Correct gebruiken, onderhouden, ombouwen, repareren, reinigen en afstellen van rolcontainers leidt tot minder arbeidsrisico's en daardoor minder uitval. In bepaalde gevallen betekent goed afstellen van rolcontainers ook dat de kans op mentale belasting (psychosociale arbeidsbelasting) kleiner is.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 7.5 Arbobesluit inzake Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
  • Artikel 7.6 Arbobesluit inzake Deskundigheid werknemers
randomness