Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021, 16:21 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Ontwerpen installatie, put of riolering

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het ontwerpen van installaties dient een besloten ruimte zeer kritisch beoordeeld te worden. Het is vereist dat er geen of zo weinig mogelijk besloten ruimten in het installatieontwerp zijn opgenomen. In specifieke gevallen is het ontstaan van besloten ruimten zoals putten of rioleringen, onvermijdelijk. Als een besloten ruimte toch noodzakelijk blijkt te zijn, moet de opdrachtgever uitgaan van een onderhoudsvrij ontwerp of onderhoud op afstand bijvoorbeeld met een robot. Als betreding van een besloten ruimte noodzakelijk is, dient hiermee in de ontwerpfase rekening te worden gehouden, opdat onderhoud of reparatie op een zo veilig mogelijke manier kan worden uitgevoerd. Te denken valt aan de plaats en de grootte van de toegang, voldoende ruimte om te bewegen, ruimte voor plaatsen en hanteren gereedschappen, voorzieningen voor ventilatie, goede verlichting en dergelijke.

Beoogd effect 

Doel van deze bronmaatregel is het ontstaan van besloten ruimten te vermijden, de noodzaak voor het betreden van besloten ruimten te beperken en het werken in besloten ruimten zo veilig mogelijk te maken. In die zin is het een maatregel die de bron van de gevaren (zoveel als mogelijk) wegneemt en de risico's in geval van betreding (zoveel als mogelijk) beperkt.

randomness