Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 juli 2020, 13:50 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Filteren toevoerlucht kantoorruimte composteerbedrijven

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Om te waarborgen dat in kantoorruimtes van composteerbedrijven voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig is voor de werknemers met administratieve functies dient er een luchtverversingsinstallatie te functioneren. Maar toevoeren van verse lucht alleen is niet voldoende, ook moet lucht met lage concentraties verontreiniging door biologische agentia of biologisch actief stof buiten het kantoor blijven. Het binnendringen van vuile lucht uit het composteerproces wordt voldoende voorkomen in een werkruimte op overdrukwerk mits de constructie voldoende luchtdicht is. De toegang van de productieruimte naar het kantoor vindt plaats via een sluis die is voorzien van een deur aan elke zijde of van een draaideur. De toegangssluis moet goed schoon gehouden worden; het is sterk te overwegen om hier een geschikt afzuigsysteem voor stofdeeltjes te plaatsen zoals een hiervoor ontworpen luchtdouche.
De aangeboden lucht in de werkruimte is verse buitenlucht die niet is gerecirculeerd en via een filterkast (LBK = luchtbehandelingskast) in de werkruimte wordt gebracht. De verse lucht wordt tochtvrij (luchtsnelheid lager dan 0,11 m/s in het stookseizoen en maximaal 0,25 m/s buiten het stookseizoen) bij de werkplekken toegevoerd. Periodieke vervanging van de ingebouwde stoffilters is nodig. De vervangingsfrequentie is afhankelijk van concentratie stof in de directe omgeving en wordt in samenspraak met de leverancier bepaald. Periodiek (te beginnen met eens per maand) worden de filters visueel geïnspecteerd door de onderhoudsdienst. De filterkast is voorzien van een controlesysteem dat storingen in het systeem signaleert.

qqq Welke filterklasse? Hoeveel Pa overdruk?

Beoogd effect 

De technische maatregel beoogt schone lucht toe te voeren naar de vaste kantoorwerkplekken van composteerinrichtingen om blootstelling aan biologische agentia en biologisch actief stof te minimaliseren.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit artikel 6.2 inzake Luchtverversing