Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 26 april 2023, 10:23 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven vallende en wegschietende voorwerpen en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf dienen de risico’s van vallende en wegschietende voorwerpen te worden beoordeeld. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden beschouwd. Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over blootstelling aan vallende en wegschietende voorwerpen wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Als vallende en wegschietende voorwerpen geen restrisico vormen, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd te borgen dat gevaren en risico’s van vallende en wegschietende voorwerpen worden beperkt.

Wet- en regelgeving 

Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's

randomness