Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Opslaan teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Teerhoudend asfalt is volgens de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) ingedeeld in stuifklasse 4 of 5 en daarmee niet of nauwelijks stuifgevoelig.

Door gescheiden opslag van teerhoudend asfalt op de daarvoor bestemde locatie binnen de inrichting is er geen blootstelling aan PAK. Deze aparte locatie is duidelijk met een bord 'teerhoudend asfalt' gemarkeerd en mag alleen worden betreden door daartoe bevoegd personeel.

Beoogd effect 

De beschreven technische maatregelen zorgen voor het vermijden van blootstelling aan teerhoudend asfalt.

Meer informatie