Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:25 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opslaan teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt is volgens de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) ingedeeld in stuifklasse 4 of 5 en daarmee niet of nauwelijks stuifgevoelig. Ter voorkoming van stof wordt het asfalt in opslag vochtig gemaakt. Daardoor is er geen verspreiding van stof of stofblootstelling van werknemers.

PAK in teerhoudend asfalt zijn vaste verbindingen die tot een temperatuur van circa 30 °C niet vluchtig zijn en dus niet worden ingeademd. PAK zijn vluchtig vanaf ongeveer 60 °C. Bovendien is er gescheiden opslag van teerhoudend asfalt op de daarvoor bestemde locatie binnen de inrichting. Deze aparte locatie is duidelijk met een bord 'teerhoudend asfalt' gemarkeerd en mag alleen worden betreden door daartoe bevoegd personeel. Er is geen blootstelling aan PAK.

Beoogd effect 

De beschreven technische maatregelen zorgen voor het vermijden van blootstelling aan teerhoudend asfalt.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.2 Arbobesluit inzake Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen
  • Artikel 4.18 Arbobesluit inzake Voorkomen of beperken van blootstelling
randomness