Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Inspectie en (groot) onderhoud

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Let op:
Voor het betreden van een hal dient men altijd met minimaal 2 personen te zijn.

Middels een onderhoudsplanning wordt aangegeven wanneer en waar onderhoud moet worden uitgevoerd.
Tijdens het uitvoeren van onderhoud is de installatie niet voor de productie beschikbaar. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat tijdens het onderhoud de vullijn blijft draaien van de diverse hallen. Een en ander staat altijd aangegeven op de werkvergunning en indien van toepassing op het protocol van overdracht.

In de onderhoudsplanning wordt aangegeven in welke hal onderhoud wordt uitgevoerd. Er zijn verschillend soorten onderhoud:

Onderhoudstype Afkorting Toelichting
Inspectie plus I+ Tijdsduur van 7.30-12.00 uur. Tijdstip waarop dit wordt uitgevoerd in overleg met de operator. Tijdens de inspectie wordt de hal ook schoongemaakt.
Onderhoud O Tijdsduur van 7.30-17.00 uur. Voor de onderhoudsdag wordt schoongemaakt van 24.00-7.00 uur.
Groot onderhoud GO Vooraf is overleg met productie, zodat afwijkingen van de planning eventueel mogelijk zijn

Bij aanvang van de werkzaamheden moet de hal: 

  • gespoeld zijn 
  • gemeten zijn 
  • schoon zijn
  • De afwerpbrug op rust staan op een afstand van 50 cm van de muur (trap opgang richting beuk moet vrij zijn)

Degene die de hal betreedt om de werkzaamheden uit te voeren moet in het bezit zijn van een geldige werkvergunning. Bij groot onderhoud dient deze te zijn afgetekend door de stopleider of zijn vervanger, anders wordt een werkvergunning altijd afgetekend door de Teamleider of diens vervanger.

Omzetmachine

Tijdens grootonderhoud of een storing die langere tijd in beslag neemt, waarbij geregeld over de liggers van de omzet machine 205 wordt gelopen dient het veiligheidsleuningwerk geplaatst te worden en de wenteltrap. Vooraf aan het plaatsen van trap en leuning dient de omzetmachine en de kat (TINA) elektrisch en mechanisch vergrendelt te zijn tegen rijden. Elektrisch door het verwijderen van de zekeringen, mechanisch door het plaatsen van sloten.

Ten tijde van grootonderhoud dient over de gehele lengte en aan beide zijden het leuningwerk geplaatst te worden. In geval van een storing en of klein onderhoud dient het hekwerk in ieder geval vanaf de opgang naar de kat toe geplaatst te worden, voor zo ver nodig.

Tijdens grootonderhoud dient de kat te allen tijde met steiger materiaal dicht gelegd te worden. De zo ontstane werkvloer mag als dusdanig gebruikt worden. Indien de hefarm omhoog staat en de werkvloer niet volledig meer is, dienen er passende maatregelen genomen te worden (maken van een TRA).

Na beëindiging van de werkzaamheden dient het leuningwerk en de trap op eventuele schade te worden gecontroleerd en daar waar nodig vervangen en dan op de daar voor aangewezen plaats te worden opgeslagen.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness